Güvenilir Hizmet
Kaliteli hizmet garantisi
Uzman Kadro
Alanında Uzman Avukat
Üstün Tecrübe
18 Yıllık Tecrübe

UZMANLIK ALANLARIMIZ

AİLE HUKUKU
AİLE HUKUKU

Aileye ait mevzularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca mevzuları nişanlanma, evlenmenin şartları ve kararları, boşanmanın şartları ve neticeleri, mülk rejimleri, aile evi, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, legal danışmanlık, destek nafakasıdır.

TİCARET HUKUKU
TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku; ülkemizde ticaret için gerekli olan alım satım hizmetleri hususunda kuralların oluşturulması ve düzenlenmesiyle hukuki düzlem oluşturulması için mevcuttur. ticaret hukuku; içerisinde ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku olarak farklı dallara ayrılır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU

Alacaklarını tahsil edemeyen ve borçlu kimsenin alacağı karşısında tasfiyesini isteyen yahut borçlu olunduğu halde borcun gerçeği yansıtmadığı takdirde mutlaka alınması gereken danışmanlık hizmetidir.

GAYRIMENKUL HUKUKU
GAYRIMENKUL HUKUKU

Taşınmaz mal varlıklarla alakalı olarak; arsa, tarla, bina ve diğer taşınmazlar üzerine bakılan davalar; tapu ve tescil davaları başta olmak üzere, istihkak alanındaki davaları, kamulaştırma alanındaki davaları, kira tespiti ve tescil alanındaki davaları gibi davaları kapsar.

BİLİŞİM HUKUKU
BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim sistemlerinin aracılığıyla gerçekleştirilen suçlara ya da bilişim sistemleriyle alakalı hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenir. Bilişim suçlarıyla ilgilenen avukatlar genellikle müstehcenlik, şantaj, tehdit, dolandırıcılık gibi belli birtakım suçlarla karşılaşırlar. Aynı zamanda çevrimiçi itibar yönetimi, içerik kaldırma, yalan haber kaldırma, sahte hesap kapattırma gibi işlemler

CEZA HUKUKU
CEZA HUKUKU

Ceza hukuku suç ve cezaları tanzim eden bir kamu hukuku dalıdır. Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak iki ana gruba ayrılır. Ceza özel hukuku ise, suç teşkil eden eylemleri ayrı ayrı ele alarak, suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara karşılık gelen cezaları inceler.

MİRAS HUKUKU
MİRAS HUKUKU

Miras avukatı; miras hukuku alanında olan her türden hukuki işlemlerin yürütülmesini ve çözülmesini sağlayan hukuk insanıdır. Miras avukatı olabilmek için hukukçu daha ziyade miras hukuku kapsamına giren davalara bakmalıdır ve bu alanda kendini mümkün olduğunca geliştirmelidir. Okulda öğrendiği teorik bilgisine iş hayatında deneyimlediği pratik bilgileri de katmalıdır.

YABANCILAR HUKUKU
YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı yasaların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet prensibine katlanmakta olup, yabancılara Türkiye'de uygulanacak olan hukuk kaideleri yabancının yurttaşı olduğu ülkeye göre değişiklik göstermektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku ve buna bağlı tüketici davaları, mal ve hizmetlerin satın alınması sonrası oluşan ve hukuki ortam sonrasında oluşabilecek muhtemel uyuşmazlıklar kapsamında çalışmalarını yürüten hukukun bir dalıdır.Tüketici avukatı da bu alanla ilgilenir. Bu noktada avukat; tüketici haklarından doğan uyuşmazlıkları, haksız şartlar gibi konularda sizleri aydınlatır ve mevcut tüketim haklarınızı en iyi şekilde savunur.

Kadromuz

Bizim ile çalışmak mı istiyorsunuz?

Hemen iletişime geçin

Akyazı Hukuk, önünüzde kocaman kasırgalı denizler olsa da sizi korunaklı bir limana eriştirmeyi her zaman muvaffak olur. Dalgaların zararını en aza indirmek için varız. Bizimle bağlantı kurmaktan çekinmeyiniz. Her türlü meselede bütün anlamıyla yanınızdayız! Suallerinize net cevap alacak transparan bir ilişki yürüteceğiz.