Adli Sicil Nedir ?

Adli sicil yada sabıka kaydı bir kişinin işlediği suçları kayıt eden dosyadır. İşe alımlarda ve pasaport veren kurumlarda yetkili kişilerce istenmektedir. İş mülakatlarında adli sicili temiz olan bir kişinin sicilinde suç bulunan bir kişiye karşı işe alınma olasılığı daha fazladır. Adlı sicil hukuken ortak kurumlarda ve mahkemelerde her daim istenmektedir. Mahkemeye çıkartılan bir kişinin eskiden sabıka kaydı temizse daha önce suç dosyası bulunmadığı için alacağı cezada iyi hâl indirimine tabi tutulmaktadır. Adli sicil kaydına sabit tutulan suçlar ise; Adli para cezaları, kesinleşmiş mahkumiyet kararları, sürücü belgesine el konulma kararı, ertelenen hapis cezaları gibi şeyler bulunmaktadır. Devlet nezdinde ise adli sicil kaydı ‘vatandaşın suç kaydı’ olarak tabir edilmektedir. Mahkemelerin verdikleri cezalar otomatik olarak sicile işlenmektedir.

Adli Sicil Kaydı Silinir Mi ?

Adli sicil kayıtları bazı durumlarda silinmektedir. Mesela sabıka kaydı bulunan kimse öldükten sonra suç dosyası silinmektedir. Ancak resmi olarak devlet arşivlerinden silinebilmesi için 5 yıl geçmesi gerekmektedir. Ancak bazı önemli suçların kaydının silinmesi mümkün değildir. Bunlara örnek olarak dolandırıcılık, terörde aktif rol alma, devlet sırlarını paylaşma ve kaçakçılık üst düzey suçlardan oldukları için devlet arşivlerinden hiçbir zaman silinmezler. Hırsızlıktan bir sabıka oluşturulması durumunda ise özel dilekçe verilmesi ile suç dosyası kapanabilir. Ancak hükümlünün cezasını ödemiş olması ana kriterdir. Bazı durumlarda ise hapis cezası para cezasına çevrilerek suçun yumuşamasına olanak verilebilir. Örneğin kasten işlenen suçlarda ceza miktarı 1 yıldan azsa para cezasına çevrilebilir. Taksirle işlenen suçlarda ise ceza miktarına bakılmadan suç adli para cezasına çevrilebilir.

Hangi Suçlar Sicilden Silinir? Hangi Suçlar Silinemez?

Adli sicil kayıtlarından yüz kızartıcı suçlar silinemez. Bu suçlar güvenliği kötüye kullanma, rüşvet alma, özel bölgede sahtecilik suçu, dolandırıcılık, zimmete para geçirme suçu. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yeni bir kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun adı seri muhakeme usulüdür. Yani bundan sonra ilk defa suç işleyen kişiler ceza almayacak ancak gözetim altında tutulacaktı. Eğer şüpheli belirlenen süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemezse dosyası sicile işlenmez. Yani adli sicil kaydı oluşmaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.