Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı; ceza hukukunun temelleri olan genel ve özel cezaların savunulmasının yapıldığı avukatlık türlerinden biridir. Bir avukat gerek birey özgürlüğü bakımından gerekse mağdur hakları açısından toplumun en kritik sorunları ile uğraşır.

Aslında her avukatın yaptığı gibi müvekkilini son derece iyi bir şekilde savunmaya çalışır. Ancak avukatın yaptığı savunma işlemi diğer avukatlık türlerinin yaptığı savunma işleminden bir nebze farklıdır. Diğer branşlardan olan avukatlardan farklı olarak direkt olarak bireyin özgürlüğüne dair bir durumda görevini ifa eder.

Savunma işlevinin bu özelliği sebebiyle avukat müvekkilini savunurken ‘’müdafi’’ şeklinde isimlendirilir. Müdafi kelimesi koruyan, gözeten, savunan ve müdafaa eden anlamlarına gelmektedir.

Ceza Avukatının Amacı Nelerdir?

Ceza Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Ceza avukatı aşağıdaki tavır, davranış, bakış açısı ve düşünceleri benimsemelidir.

 • Avukatlık mesleğini yerine getirirken uymakla yükümlü olduğu belirli kuralları asla göz ardı etmemelidir.
 • Sır saklama yükümlülüğüne sahiptir ve mesleği gereğince kesinlikle görevinin ifası sırasında davası ile ilgili öğrenmiş olduğu sırları açığa vurmamalıdır. Mesleğini bıraksa da sır saklama yükümlülüğü devam eder.
 • Tarafların kendi içlerinde mevcut olan anlaşmazlıkların sebebiyet verdiği düşmanlık durumunun mümkün olduğunca dışında kalmalıdır.
 • Görevince gerekli olan sorumlulukları ihmal etmemeli ve görevini kötüye kullanmamalıdır.
 • Mevcut müvekkilinin zararına yahut kendi çıkarına herhangi bir tutum içerisinde bulunmamalıdır.

Genel Olarak Ceza Avukatı Faaliyetleri

 • Birincil görevi, müvekkilini Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevine giren davalarda mümkün olduğunca iyi bir şekilde temsil etmektedir.
 • Müvekkilinin ya da şüphelinin tutuklanması halinde yasal süresi içerisinde tutuklama kararına itiraz etmesi gerekmektedir. Eğer tutuklama yerine adli kontrol kararı alınırsa, avukatın adli kontrol kararına da itiraz etmesi beklenir.
 • Soruşturma sırasında şüpheli ve sanık müdafiliği görevini yerine getirmek durumundadır. Aynı zamanda, mağdur kişinin vekilliğini yaptığı dosyada yine müvekkilinin haklarını korumak durumunda kalır.

Ağır Ceza Avukatı İstanbul

Ağır ceza avukatı İstanbul sözkonusu olduğunda çok daha süreçlere ve dava sürecine maruz kalabilir. Nufüs olarak Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da haliyle en fazla ağır ceza davalarına konu olabilecek suç işlenmektedir. Bu durumda ağır ceza avukatı İstanbul hizmet birimi olarak sunduğumuz hizmetler şunladır:

 • Temyiz ve istinaf dilekçeleri hazırlama
 • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz süreci
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi

Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemesi’nde bakılan bazı suçlar aşağıda sıralandığı gibidir.

 • Kasten öldürme suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas suçları
 • Yağma
 • İrtikap
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Devletin birliğini ve ülke bütününü bozmak
 • Düşmanla işbirliği yapmak
 • Devlete karşı savaşa tahrik
 • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplamak
 • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım
 • Anayasayı ihlal
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • Silahlı örgüt
 • Askeri komutanlıkların gaspı
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
 • Savaş zamanında emirlere uymama
 • Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık
 • Savaşta yalan haber yayma
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
 • Siyasal veya askeri casusluk
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
 • Uluslararası casusluk
 • Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları
 • Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlardır.

İyi Bir Ceza Avukatı Neden Önem Arz Eder?

Ceza avukatının birincil görevi müvekkilini davaya ilişkin olarak bilgilendirir. Müvekkile isnat edilen mevcut suçun niteliği, müvekkiline kaç yıl yargı talep edildiği, müvekkilinin yargının hangi evresinde bulunduğu gibi pek çok konuda müvekkilini bilgilendirir.

En iyi savunma için faal bir çalışma yürütür. İfade verilmesi sırasında avukatı yanında mevcut olan sanıkların kendilerini çok daha iyi ifade ettiği gözlemlenmiştir. Hukuki itirazların uygun şekilde yapılması, yürütülmesi ve bu sürecin müvekkil için en iyi şekilde yönetilmesi noktasında avukatın rolü büyüktür.

Ceza Avukatı Ücretleri

Bu konuda ücretler genel itibariyle değişkenlik gösterir. Ceza avukatı ücretleri konusunda belirli bir rakam mevcut değildir. Her olay ve işe göre bu ücretler değişir. Yargı sürecinde dosyanın hangi aşamada olduğu, yapılan suçun tipi, müvekkilin tutukluluk durumu gibi farklı etmenler ücretlerin tutarının belirlenmesi noktasında önemlidir.

Mesela; hüküm giymiş bir sanığın istinaf aşamasında tuttuğu avukat ücreti ile soruşturma aşamasında gelen bir sanığın avukat ücreti aynı tutarda olmaz. Sanığın tutuklu olma durumu avukatın vereceği ücreti artıran bir unsurdur. Çünkü avukat bu süreçte müvekkili ile görüşlerini bizatihi cezaevine giderek sağlamak durumunda kalacaktır. Bu da ücreti arttırma açısından önemli bir sebeptir.