Reddi Miras Nedir ?

Reddi miras yani bir diğer tanımıyla miras hakkından vazgeçme; miras alıcısının mirası reddetmesi, hiçbir mal talebinde bulunmaması ve kalan mirastan faydalanamaması olarak yorumlanır. Miras reddi beyanı verildiği zaman miras alıcısı mirası bırakanın borçlarını ödemeyi ve ölen kişinin alacaklılarıyla görüşmeyi reddettiğini de belirtmiş olur. Reddi miras beyanı mahkemelere başvurularak verilir. Bu beyanın verilmesinin karşılığında herhangi bir ücret talep edilmez. Bir kişi miras reddi talebinde bulunduğunda diğer mirasçıların payları da artmaktadır. Eğer reddi miras yapan kişinin alt soyu varsa miras hakkı onlara geçer. Yani miras hakkı dededen toruna geçebilir. Ayrıca miras reddi talebi icra durumunu durdurabilir. Eğer icra talebi yapıldıktan sonra 7 iş günü içerisinde reddi miras davası açılırsa icra talebinin bir hükmü kalmaz.

Reddi miras davasını açabilmek için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır. Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe vererek yada sözlü beyanda bulunarak reddi miras talebi yürürlüğe girebilir. Davanın başarıyla sonuçlanabilmesi için bir Avukattan yardım alınması hukukçular tarafından tavsiye edilir. Noterlerde ya da başka bir kurumda bu talepte bulunulamaz. Miras reddindeki en önemli unsurlardan biri de 3 aylık bir süre boyunca bu işlemi yapmayan kişilerin mirası kabul etmiş sayılmasıdır. İstanbul Akyazı Hukuk Bürosu avukatları her konuda olduğu gibi bu konuda da uzmanlaşmış bir ekiptir.

Kimler Reddi Miras Yapamaz ?

Reddi miras yapamayacak kişiler miras payına zarar veren ve mirası saklayan kişilerdir. Yani bir mirasçı miras payını diğer mirasçılardan saklar ve mirası daha düşük gösterirse bu kişi bu işlemi yapamaz. Ayrıca miras paylarına bilinçli bir şekilde zarar veren mirasçı bu davada bulunamaz. Bir diğer etken olarak ise akli dengesi yerinde olmayan ve zihinsel sorunları olan kişilerde reddi miras yapamaz.

Miras Bırakan Hayatta İken Reddi Miras Yapılabilir Mi ?

Mirası bırakan kişi hayatta iken reddi miras yapılamaz. Bunu yapabilmek için mirası bırakanın hayatta olmaması gerekir. Ancak bazı özel durumlarda ve sağlık ile ilgili sorunlarda mirasçı miras hakkından vazgeçme sözleşmesi imzalayabilir. Miras bırakan hayatta iken miras henüz dağıtılmamış olacağı için miras reddinde bulunulamaz. Öncelikle miras bırakanın ölmesi ve mirasın yasal mirasçılara intikal etmesi gerekmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.