AKYAZI HUKUK BÜROSU

2006 yılında faaliyete başlayan Akyazı Hukuk Bürosu, ağırlıklı olarak kurumsal nitelikteki müvekkillerine, bankalara kapsamlı hukuk müşavirliği hizmeti vermekle birlikte; alanında uzman ve yenilikçi ekibi ile başta İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, Kira Hukuku, İcra İflas Hukuku, Tazminat Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Sigorta Hukuku olmak üzere hukukun diğer alanlarında da aktif şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

KURUCU AVUKAT EVRİM ÖZELBİÇER AKYAZI

1996 yılında Söke Hilmi Firat Anadolu Lisesi’nden, 2000 yılında da Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2001-2004 yılları arasında Vatan gazetesi ile dergi grubunun hem vekili hem sorumlu yazı işleri müdürü sıfatıyla meslek hayatına başlamış, hukuk departmanında görev almıştır. Bu dönemde şirketler hukukuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmenin yanı sıra, sözleşmelerin tanzimi, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, iş hukukundan, haksız rekabetten, fikri ve sınai mülkiyet hakkından kaynaklı pek çok dava ve ihtilafın takibini bizzat üstlenmiştir.

2004-2006 yılları arasında ise bağlı çalıştığı hukuk bürosunda, Deniz Ticaret Hukuku, Aile hukuku gibi başkaca alanlarda mesleki çalışmalarını genişletmiştir.

2006 yılından bu yana da, kurucusu olduğu Akyazı Hukuk Bürosu altında İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku gibi alanlarda avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

BASIN

2002-2004 yılları arasında, Vatan Gazetesi’nin sorumlu yazı işleri müdürü ve aynı zamanda avukatı olarak, Basın Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü (Hukuk, Ceza ve İdare başta olmak üzere) hukuki iş ve işlemlerini, dava ve icra takiplerini, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Fikri ve Sınai haklar alanındaki çalışmalarını, ilgili gazetenin avukat sıfatıyla sürdürmüştür.

ŞİRKETLER HUKUKU ve İŞ HUKUKU

Akyazı Hukuk Bürosu, İş hukukundan kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarda müvekkillerini en yetkin şekilde temsil ederek gerek Şirketler Hukuku gerekse Ticaret ve İş Hukuku’ndan kaynaklanan davalarda taraf vekilliği ve müşavirlik tecrübesi ile profesyonel bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

MARKA HUKUKU

2003 yılı itibarıyla marka vekilliği hakkı kazanmıştır.

İCRA HUKUKU

2006 yılından bu yana Akyazı Hukuk Bürosu olarak, ağırlıklı olarak bazı bankalar ile uluslararası firmaların İcra- İflas Hukuku’ndan kaynaklanan ihtilaflarında avukatlık hizmeti sunmaya başlamıştır. 2018 yılından bu yana, hukuk sistemimizde geniş yer almaya başlayan konkordato ihtilaflarında, “Konkordato Komiseri” unvanına da sahip olduğundan, aktif şekilde yer almaktadır.

CEZA HUKUKU

Akyazı Hukuk Bürosu olarak, adam öldürme ve yaralama, cinsel suçlar, tehdit, uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, fuhuş yapma ve yaptırma, konut dokunulmazlığı ihlali, trafik canavarlığı suçlarından dolayı açılan davalar gibi ülkemizde en çok karşılaşılan davalarda suça karışan veyahut mağdur olan müvekkillerine avukatlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

AİLE HUKUKU 

Akyazı Hukuk Bürosu altında, öncelikle çocuk ve kadın hakları olmak üzere, aile hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda hassasiyetle çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Aile Hukuku içinde yer alan, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun’dan doğan tedbirlerin tesisi, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma, nafaka, velayet, vesayet ve sair ihtilaflarda etkin şekilde müvekkillerini temsil etmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Akyazı Hukuk Bürosu olarak, kat veya arsa karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu-iptal tescil davaları, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izale-i şuyu davaları, miras taksim sözleşmeleri gibi hukuki ihtilaflarda yine etkin şekilde avukatlık hizmeti vermektedir.

YABANCILAR HUKUKU 

Yabancılar Hukuku uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalar ile özel kanunlardaki hükümler çerçevesinde, yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın tesisini; yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönmeye zorlanan (deport) ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici korumayı sağlamak adına her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

ETKİN TARAF VEKİLLİĞİ

Şahıs ve şirketlerin arabuluculuk toplantılarında etkin şekilde taraf vekilliği yapmaktadır.

 

KADROMUZ

Uluslarası Hukuk Danışmanı EFECAN ÖZELBİÇER

2012 Yılında Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. 2016 yılında Lisans eğitimini Uluslararası Struga Üniversitesi(IUS) Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Mesleğini Uluslarası Hukuk, Yabancılar hukuku ve Bilişim hukuku alanında Hukuk Danışmanı olarak icra etmektedir.

Avukat Katibi BUKET BİLGEL

2 yıllık Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman dalında mezun olmuş sonraki 2 yıl içinde de, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılından bu yana da Akyazı Hukuk Bürosu’nda avukat katibi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

İcra Takip Uzmanı TOPRAKCAN K.

 Akyazı Hukuk Bürosunda icra işlemleri uzmanı olarak görev yapmaktadır.

İcra Takip Uzmanı KÜBRA B.

Akyazı Hukuk Bürosunda icra işlemleri uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Sekreter – Ofis Elemanı NURHAYAT BİLEN

Akyazı Hukuk Bürosu bünyesinde sekreter aynı zamanda ofis elemanı olarak görev yapmaktadır.