Evlilik Sözleşmesi Neleri Kapsar? Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi, evli çiftlerin ve yeni evlenecek olanların gelecekte evliliklerinin sona ermesi durumunda malların paylaştırılmasını kolaylaştırmak için imzalanan bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesi yapmak için çiftlerin dışında gerektiği durumlarda yasal temsilcilerin de imzası gerekir. Yeni evli çiftler evlilik sözleşmesi taleplerini nikah dairesine iletirler. Ancak daha sonra noterde onaylatmaları gerekir. Daha önceden evli çiftlerde evlilik sözleşmesi yapmak isterlerse doğrudan noterlere başvurabilirler. Evlilik sözleşmesinin amacı evli çiftlerin boşandıktan sonra evlilik süresinde elde edilen malların taraflar arasında paylaştırılmasını kolaylaştırmaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için çiftlerin mal rejimi yaptıklarını yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

Evlilik Sözleşmesi Yapılmazsa Ne Olur?

Evlilik sözleşmesinin yapılmaması durumunda çiftler arasında otomatik olarak yasal mal rejimi yani edinilmiş mal rejimi uygulanır. Edinilmiş mal rejiminin açıklaması ise şu şekildedir. Taraflar evlilik süresi boyunca elde ettikleri malları kimin üzerine yaparlarsa boşanırken de o kişinin üzerinde kalır. Ancak malların bir kişinin üzerine yapılması durumunda boşandıktan sonra mal sahibi olamayan eski eş mallar üzerinden halk talep edip mahkemeye başvurabilir. Bu gibi durumlarda eski eşler arasında tartışmaya sebep olabileceği için daha önceden evlilik sözleşmesinin yapılması tavsiye edilmektedir. Ülkemizde 01.01.2002 tarihinde yeni bir yasa yürürlüğe girmiş idi. Bu yasaya göre bu tarihten sonra evlenecek çiftler eğer evlilik sözleşmesi yapmazlarsa aralarında katılma mal rejimi uygulanacaktı. Bu sisteme göre boşandıktan sonra evlilik süresince elde edilen mallar yarı yarıya paylaştırılacaktı. Mâl ayrılığı sözleşmesi boşanma ya da aldatma durumları sonrasında yürürlüğe girmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Evlilik sözleşmesinin iptal edilebilmesi için eşlerin yada eşlerden birinin mahkemeye başvurması gerekir. Veya mahkeme tarafından sözleşmede değişiklik yapılarak eşlerin talepleri sağlanabilir. Diğer yandan boşanma durumunda yada çiftlerden birinin ölümü üzerine sözleşme otomatik olarak ortadan kalkacaktır.  Evlilik sözleşmesi Türk Medeni Kanunu çerçevesinde yapılan bir sözleşme türüdür.. Dolayısıyla sözleşme iptal edilirken de Medeni kanuna göre hareket edilir. Evlilik sözleşmesi yapıldıktan sonra eşlere sözleşme ehliyeti verilmektedir. Sözleşmelerini iptal etmek isteyen çiftler eğer sözleşme ehliyetlerini kaybetmişlerse sözleşmelerini iptal edemezler. Bu yüzden aynı evlilik cüzdanı gibi korunması ve kaybedilmemesi önemlidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.