Vasiyetname Geçerliliği, Düzenlenmesi ve İptal davası

Yazılı ya da sözlü olacak şekilde vasiyetname beyanına yer verilmektedir. Bu şekilde miras bırakan kişinin son arzuları göz önünde bulundurulur. Miras paylaşım esasları da beyanlara göre dikkate alınır. Miras bırakan kişi noter ya da hakim huzurunda beyanlarını sunabilir. Ölüme bağlı olarak sunulan mirasa yönelik;

  • Mirasçılıktan çıkmaya yönelik beyan sunması mümkün olmakta.
  • Yeni bir mirasçı atamaya yönelik beyan sunabilir.
  • Direk olarak bir kişiye dahi mal vasiyetine bulunabilir.
  • Vakıf kurulmasına yönelik vasiyet beyanları da mevcut durumda.

Vasiyetname düzenlenmesi, geçerliliği ve iptal davası için başta bu detaylar dikkate alınır. Yani vasiyetname düzenlemelerinde ilk önce bu hususlara yer verilir. Beyanlara göre vasiyetname düzenlenir ve mirasçıların haberdar olmaları sağlanır.

Vasiyetname Düzenleme Şartları Nelerdir?

Vasiyetname düzenlenmesi, geçerliliği ve iptal davası için ilk önce şartları göz önünde bulundurmanız gerekir. Mesela 15 yaşın altında olan kişilerin vasiyetname hazırlamaları mümkün değil. Saklı paylara göre miras bırakılması da önemli şartlardan bir tanesidir. Aynı zamanda kanuni açıdan da şekil şartları mevcut durumda.

Şekil olarak başta resmi vasiyetnameler temel alınır. Beraberinde de el yazılı olacak şekilde vasiyetname hazırlıklarına geçilir. Son olarak ise sözlü vasiyetnameler mevcut durumda. Bu şekillere uyma şartı ile düzenleme yapılması gereklidir. Ancak şeklen uygun olanların değerlendirilmesi ve uygulanması esas alınır.

Resmi Vasiyetname Hazırlıkları

Vasiyetname düzenlenmesi, geçerliliği ve iptal davası için önce resmi olanlar dikkate alınabilir. Resmi olanlarda 2 tanığa ihtiyaç duyulur. Resmi memur tarafından düzenlemelere gidilir. Örneğin sulh hakimi ya da noter tercih edilebilir. Resmi memurlar tarafından hazırlanan vasiyetnameler, okunarak – imzalanarak sergilenebilir. Bu aşamada;

  • Vasiyetçinin bizzat olacak şekilde resmi imzaya yer vermesi gerekir.
  • Resmi memurlar tarafından yazılı ya da sözlü beyanlar temel alınır.
  • Okunduktan sonra uygun görülen vasiyetname için imzalar atılır.

Tanık eşliğinde okunana vasiyetnamelere yönelik ise okuma ve imzalama detayların yer verilmez. Sadece beyanlar resmi memur tarafından bildirilir. Metin hazırlanır ve vasiyet edenin onay vermesi halinde uygulamaya geçilir. Onaylamalar sözlü olarak gerçekleşir. Bundan dolayı vasiyetname üzerinde imzalara yer verilmez. Neticesinde de imzalı ve imzasız olarak iki türden düzenlemelere geçilmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Hakkında

Vasiyetname iptali için tasarruf ehliyeti dikkate alınır. Yani bu ehliyet olmadan hazırlanan vasiyetnamelerin iptaline yönelik dava açılabilir. Aynı zamanda yanılma ve aldatma durumları da dikkate alınır. Zorlama sonucunda düzenlenen ya da hazırlanan vasiyetnamelerin de iptali için dava açılabilir.

Hukuka ve ahlaka aykırı olan vasiyetnamelerin dahi iptaline gidilebilir. Şekil şartlarına uygun olmayanların da yine iptal edilmesi mümkün olmakta. Yukarıda belirttiğimiz gibi resmi, yazılım ya da sözlü olacak şekilde şekil şartları dikkate alınmalıdır. Bu yolla vasiyetname düzenlemesi gerçekleşir, uygulamaya alınır.

Vasiyetname İptal Davası Açma

Vasiyetname davası için de belli başlı koşullar dikkate alınıyor. Mesela dava açma sürelerini öğrenerek harekete geçmek gerekir. Temelde ölüme bağlı olarak 1 yıllık süreç devreye girer. Hak sahibinin 1 yıl içerisinde iptal davası açmasına izin verilir. Bunun dışında;

  • Davanın 10 yıllık süre aşımına bağlı olarak düşmesi esas alınır.
  • Kötü niyetli davalara yönelik ise aşım süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir.

Vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına yönelik miras hukuku temel alınır. Yani hukuka uygun olarak düzenlenenler kabul görmektedir. Ancak bu yolla hazırlananlar işleme alınır. Ya da iptal davalarında değerlendirilebilir. Örnek verecek olursak kanun üzerinden şekillere yer verilmiştir. Resmi ve yazılı olarak sergilenen bu şekiller temel alınmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.